Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá vai trò của BHTN với lao động mất việc

Theo Cục Việc làm, trong 6 tháng đầu năm 2020 số người nộp hồ sơ hưởng trợ ấp thất nghiệp (TCTN) là 565.000 người tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019. (đọc thêm)