Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc tăng cường công an chính quy về xã

Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc tăng cường công an chính quy về xã. (đọc thêm)