Thử thách lòng dũng cảm khi nếm thử món kem nguy hiểm nhất thế giới

Đạt tới 1.5 triệu độ cay Scoville, một loại kem ở Scotland trở thành thứ kem nguy hiểm nhất thế giới. Người muốn nếm thử phải trên 18 tuổi và tự cam đoan sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra với tính mạng.
Mới nhất