Thử nghiệm nhận diện giọng nói chương trình thời tiết với Live Transcribe

Live Transcribe là là ứng dụng miễn phí do Google phát triển, cho phép tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực. (đọc thêm)