Thử nghiệm an toàn xe Volkswagen Golf cũ

Chiếc Volkswagen Golf cho kết quả khá tốt. So với lúc còn mới, nó chỉ kém 1 điểm. Cụ thể, theo thang điểm của EuroNCAP, mẫu Golf mới đạt 33 điểm, còn chiếc xe đã sử dụng 10 năm đạt 32 điểm. (đọc thêm)