Thử độ cứng của xương bằng máy ép thủy lực trăm tấn: Kết quả bất ngờ!

Đóng vai trò là phần khung để neo giữ cũng như bảo vệ các cơ quan của cơ thể, xương của con người nói riêng và động vật nói chung là một kết cấu vô cùng chắc chắn, thậm chí còn cứng hơn cả bê tông! (đọc thêm)