Thót tim tình huống cô gái chạy xe máy cắt mặt container

Cô gái chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ chuyển hướng và cắt mặt xe container đi ngược chiều.
Mới nhất