Thông điệp phát triển bền vững từ vụ “39 người Việt tử vong trong container”

Trong đêm Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc, sinh viên HV Báo chí thể hiện tiết mục với thông điệp "Đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu phát triển bền vững, nhìn từ vụ việc 39 người Việt tử vong tại Anh" (đọc thêm)