Thời sự VTV1 - Sản xuất thành công phức hệ Nano Extra XFGC trong phòng và hỗ trợ điều trị ung thư

Đây là bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ nano để sản xuất sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, nâng cao thể trạng người bệnh và giảm độc tính hóa xạ trị.
Mới nhất