video cùng chuyên mục

Thiếu niên ra đường chơi bị phạt "thụt xì dầu"

Ra đường đi chơi khi thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, thiếu niên bị phạt thụt xì dầu 50 cái.