Thiết bị chặn xe xăng đỗ chiếm chỗ sạc của xe điện

Khi không có xe điện vào sạc, thanh chắn sẽ dựng lên; chỉ khi camera nhận diện đúng biển số, thanh chắn này mới hạ xuống.
Mới nhất