“Thị trấn ma” - Nơi thở cũng có thể gây chết người

Hơn 2000 người đã chết tại đây vì ô nhiễm khí độc. Đến nay, nơi này dù không còn người ở, nhưng vẫn thu hút những du khách tò mò muốn tới khám phá tìm hiểu về một thời lịch sử đen tối. (đọc thêm)