Thí sinh “quen” giám khảo nhận được nút vàng đặc cách

Thí sinh “quen” giám khảo nhận được nút vàng đặc cách (đọc thêm)