video cùng chuyên mục

Thi đấu thất vọng, Thạch Kim Tuấn tan mộng huy chương Olympic 2020

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đô cử Thạch Kim Tuấn chỉ đạt tổng cử 126kg ở môn cử tạ hạng cân 61kg nam, không hoàn thành phần thi và tan mộng giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020.