Thi đấu thất vọng, Thạch Kim Tuấn tan mộng huy chương Olympic 2020

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đô cử Thạch Kim Tuấn chỉ đạt tổng cử 126kg ở môn cử tạ hạng cân 61kg nam, không hoàn thành phần thi và tan mộng giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020.
Mới nhất