Về trang chủ

Thêm một bài học về điểm mù xe tải

Chiếc xe tải đang dừng giữa đường bỗng cứ thế lùi lại mà không biết có ba bố con người đi xe máy đứng chờ đằng sau; chiếc xe tải hàng chục tấn đã đè thẳng lên xe máy...
Dân trí
Đang xem
Thêm một bài học về điểm mù xe tải
00:55

Thêm một bài học về điểm mù xe tải

Mới nhất