Câu chuyện giao thông

Thêm một bài học về điểm mù xe tải

Dân trí Chiếc xe tải đang dừng giữa đường bỗng cứ thế lùi lại mà không biết có ba bố con người đi xe máy đứng chờ đằng sau; chiếc xe tải hàng chục tấn đã đè thẳng lên xe máy...
 >> Kinh nghiệm lưu thông cùng xe siêu trường, siêu trọng
 >> Thoát chết thần kì dưới gầm xe bồn
 >> Điểm mù xe tải - Mẹo nhỏ mách bạn

Thêm một bài học về việc cẩn trọng với điểm mù xe tải

Như Phúc
Nguồn video: Youtube