Thêm một bài học không thể nào quên về điểm mù xe tải

Nhận thấy chiếc xe tải đang chạy lùi, học sinh đi xe điện đã dừng lại để tránh, nhưng lại dừng ngay sau chiếc xe tải, là điểm mù mà tài xế không thể quan sát được, nên va chạm đã xảy ra. (đọc thêm)