Thầy Võ Mười - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Toàn

“Mùa mưa bão thầy cô nấu ăn vất vả lắm, củi nhóm khó cháy, cơm không ngon canh không ngọt... Thầy cô mong ước có nguồn tài trợ xây một bếp ăn tốt hơn để yên tâm bám trường lớp, bám bản dạy chữ cho học sinh đồng bào”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Toàn bộc bạch. (đọc thêm)