video cùng chuyên mục

Thầy giáo trường Cao đẳng nghề Phú Yên sáng chế máy trợ thở không xâm nhập

Máy trợ thở của thầy Văn Sỹ Nghi là máy trợ thở không xâm nhập nhằm hỗ trợ người khó thở do bệnh tật hoặc ngạt thở