Thầy cô vận động học sinh đến lớp

Giáo viên điểm trường Pa Lin (trường Tiểu học và THCS A Vao, huyện Đarông, tỉnh Quảng Trị) (đọc thêm)