“Thầy cho học trò tái hiện cảnh nóng” nêu ý kiến tại tòa

Phiên tòa về vụ "thầy giáo cho học trò diễn cảnh nóng" phải tạm ngưng chờ bên thứ ba có chuyên môn xác minh việc sân khấu hóa tác phẩm văn học của ông Phạm Quốc Đạt có phù hợp không.
Mới nhất