Thắt lòng nhìn cụ ông 90 tuổi lết dưới nền nhà chăm vợ bị tai biến

Những hôm người con gái nuôi bận việc đồng ruộng chưa kịp đến lo cơm nước, vệ sinh thì ông Lừng phải gắng gượng tự lo cho bản thân vừa chăm sóc cho người vợ già bị tật, lại bị tai biến nằm liệt giường. (đọc thêm)