Thảo Cẩm Viên đông kín người ngày mùng 2

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về Thảo Cầm Viên để du xuân. (đọc thêm)