Về trang chủ

Thanh niên Quảng Trị lên đường nhập ngũ

Tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lễ giao nhận quân diễn ra trong khoảng thời gian gần một giờ. Sau đó, các tân binh lên xe trở về đơn vị mới để tham gia học tập, huấn luyện.
Dân trí
Đang xem
Thanh niên Quảng Trị lên đường nhập ngũ
03:19

Thanh niên Quảng Trị lên đường nhập ngũ

Mới nhất