video cùng chuyên mục

Thanh niên liên tục lẻn vào các chùa để trộm hòm công đức

Nguyễn Thành Sơn đã có 7 lần vào chùa Bửu Minh và Quảng Đức dùng cưa phá hòm công đức để trộm tiền.