Thanh niên đầu trần đi xe máy va chạm với ô tô sang đường - Ai là người sai?

Thanh niên đầu trần đi xe máy va chạm với ô tô sang đường - Ai sai? (đọc thêm)