Thanh niên đánh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Quốc lộ 19

Thanh niên đánh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Quốc lộ 19 (Clip:Mạng xã hội Facebook) (đọc thêm)