Thanh niên cầm mã tấu chém hàng loạt ô tô trên đường phố Sài Gòn

Sau khi cầm mã tấu chém hư hỏng hàng loạt xe ô tô trên đường phố Sài Gòn, nghi can Long đã đến cơ quan công an trình diện. (đọc thêm)