Thách đấu võ sĩ Muay Thái, môn đồ phái Võ Đang bị đá gãy 2 răng

Dù tới tận CLB võ thuật để thách đấu võ sĩ Muay Thái nhưng môn đồ phái Võ Đang đã nhận cái kết cay đắng. (đọc thêm)