Thách đấu võ sĩ boxing, môn đồ Vịnh Xuân Quyền nhận cái kết đắng

Dù tới tận lò võ để thách đấu với võ sĩ boxing nhưng môn đồ Vịnh Xuân Quyền chỉ biến mình thành trò cười. (đọc thêm)