Tên trộm liều lĩnh bẻ khoá xe Sh trong vài giây

Sau khi thấy chủ nhân cuar chiếc xe Sh đi vào trong nhà, một tên trộm đã áp sát dùng vam phá khoá bẻ khoá chiếc xe trong vòng vài giây.
Mới nhất