Tên trộm đập cửa kính ô tô lấy cắp đồ trong chớp mắt

Bằng mánh khóe của mình, tên trộm đã có thể dễ dàng đập vỡ cửa kính ô tô để lấy cắp đồ để ở bên trong một cách nhanh chóng. Đoạn clip là một lời cảnh tỉnh cho những chủ sở hữu ô tô không nên để đồ vật có giá trị bên trong xe. (đọc thêm)