Tên trộm bá đạo vừa đi ăn trộm vừa nhảy hip hop

Vừa đi ăn trộm vừa nhảy hip hop (đọc thêm)