Tên lửa đẩy nhỏ nhất thế giới SS-520 của Nhật Bản được phóng lên quỹ đạo

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa phóng lên quỹ đạo trái đất vệ tinh mới nhất do mình phát triển, sử dụng tên lửa đẩy nhỏ nhất từ trước đến nay.
Mới nhất