Tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Trị đang dần hình thành

Nghị định 67 về hỗ trợ ngư dân nâng cao khả năng khai thác thủy sản
Mới nhất