Tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ - tàu ngầm tấn công mạnh nhất thế giới

Đây là một trong những lớp tàu ngầm tấn công mạnh nhất thế giới thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh. (Video: Youtube)
Mới nhất