video cùng chuyên mục

Tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm xã giao TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm xã giao TP Đà Nẵng