video cùng chuyên mục

Tàu cập cảng bán cá chạy bão

Nhiều tàu cá ngư dân miền Trung vừa ra khơi nhưng nhận thông tin về cơn bão Noru đã lập tức vào bờ hoặc di chuyển vào nơi trú, tránh an toàn, đảm bảo tính mạng, tài sản.