Tàu cá chứa 25.000 lít dầu bốc cháy dữ dội

Tàu QNg 90972 TS được bơm 25.000 lít dầu chuẩn bị ra khơi thì bốc cháy dữ dội. Con tàu hiện đại cùng ngư lưới cụ cháy ra tro, ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. (đọc thêm)