Táo Giao thông phát tài nhờ... xây trạm BOT bốn phương tám hướng

Trong chương trình Táo Quân 2010, với vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Chí Trung có đoạn bàn thảo hài hước đến mức tức cười về các dự án BOT, phát tài nhờ... xây trạm thu phí bốn phương tám hướng. (đọc thêm)