Tăng Tiến tắc bóng thô bạo khiến Duy Mạnh bị chấn thương

Phút 45+2: Thẻ đỏ: Khó khăn chồng chất với HA Gia Lai khi Tăng Tiến đạp thẳng vào ống đồng Duy Mạnh và phải nhận thẻ đỏ rời sân. (đọc thêm)