video cùng chuyên mục

tặng gạo cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

lực lượng công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã kêu gọi, vận động 12 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 địa bàn.