video cùng chuyên mục

Tan hoang hàng trăm ha cao su ở Hiệp Đức

Hàng trăm ha cao su ở Hiệp Đức bị ngã rạp