Tân Hoa khôi Báo chí lý giải về “chuyến đi dài nhất” của cuộc đời

Phần thi ứng xử của top 3 Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2018 (đọc thêm)