Tận dụng vỏ hộp, que kem làm đồ trang trí "xanh" cho góc làm việc tại nhà

Tranh thủ ngày cuối tuần, bạn có thể dùng những vật bỏ đi trong nhà để "cải tạo" thành khung, chậu trồng cây xanh, làm đồ trang trí cho góc làm việc.
Mới nhất