Tâm sự đẫm nước mắt của vợ người hiến tạng

Chị Nguyễn Thị Giang kể lại những giờ phút tột cùng đau khổ sau khi nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì lại phải chịu những điều tiếng oan khuất. (đọc thêm)