Về trang chủ

Tâm sự của những bệnh nhân từng điều trị tại trại phong Đá Bạc

Bà Nguyễn Thị Sợi, người cuối cùng ở lại trại Phong Đá Bạc
Dân trí
Đang xem
Tâm sự của những bệnh nhân từng điều trị tại trại phong Đá Bạc
03:33

Tâm sự của những bệnh nhân từng điều trị tại trại phong Đá Bạc

Mới nhất