Tài xế xe khách phóng nhanh vượt ẩu gây kinh hãi trên quốc lộ

Tài xế xe khách phóng nhanh vượt ẩu gây kinh hãi trên quốc lộ 62. (đọc thêm)