Tài xế lùi xe bán tải gây chết người.

Tài xế lùi xe bán tải gây chết người. (đọc thêm)