Tài xế cố tình cho xe chạy khi công an đang đu bám trước đầu xe

Tài xế cố tình cho xe chạy khi công an đang đu bám trước đầu xe (đọc thêm)